HITÜNK ALAPJAI

AZ ÉLET HANGJA MISSZIÓS GYÜLEKEZET

tagjai a hitüket az alábbiakra alapozzák:

 1. Zsid. 13.8 „Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.”
 2. 2 Tim. 3.16 „A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre;
 3. 1 Jn. 5.7 „Mert hárman vannak, a kik bizonyságot tesznek a mennyben, az Atya, az Íge és a Szent Lélek: és ez a három egy.”
 4. Szeretjük az Urat a mi Istenünket, teljes szívünkből, teljes lelkünkből és teljes elménkből
 5. Dicsőítjük Istent a mindenség alkotóját, hiszünk Isten hármasságában.
 6. Hirdetjük Jézus Krisztust, Isten fiát, a világ megváltóját, aki meghalt az emberek bűneiért és testben feltámadt a harmadik napon.
 7. Hisszük, hogy a Szent-Szellem Isten harmadik személye, aki kijelenti az Igét, ereje gyógyít és szabadít.
 8. A gyülekezet Krisztus teste, ezért:
 • Dicsérjük az Urat teljes szívünkből
 • Hirdetjük Jézus Krisztus kereszthalálát és feltámadását a teljes evangéliumot
 • Szeretetben vagyunk a testvérekkel
 • Bátorítást adunk a testvéreknek, hogy töltsék be Krisztusi elhívásukat